nappalis kód:  INBGM0421E Marketing;

vizsgakurzus kód: INBGM0421V, INJKM31V