INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ

szakirányú továbbképzési szak

 

2021/2022-es tanév tavaszi szemeszter (4. félév)

 

Az első két záróvizsga felkészítőt személyes jelenlét mellett tartjuk, a harmadikat online.

Az oktatás helyszíne: Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar épülete, A/19. (4028 Debrecen, Kassai út 26.)

Az online záróvizsga felkészítő elérése:  https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=mab418d85c54b3cd0d1ac9561e755cf8b

 

 

Időpont

Téma

Oktató

Terem

2022. április 2. szombat

9:00-15:00

(közben egy rövid ebédszünet)

Ingatlanjogi eljárások záróvizsga felkészítő

Dr. Matúz György

A/19.

2022. április 23. szombat

9:00-15:00

(közben egy rövid ebédszünet)

Ingatlanjog záróvizsga felkészítő

Dr. Nagy József

A/19.

2022. április 30. szombat

9:00-15:00

(közben egy rövid ebédszünet)

Polgári jog záróvizsga felkészítő

Dr. Zoványi Nikolett

Online

 

INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ

 

Záróvizsga tételsor

Ingatlanjogi eljárások

 

 

 

1.       Milyen építésjogi eljárásokat ismer? Részletesen mutassa be ezeket!

2.       A kisajátítási eljárás alapelemei és az Ákr. kapcsolata

3.       Társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének feltételei

4.       A közös tulajdon megszüntetési perek sajátosságai az új Pp. tükrében

5.       Föld (pontosabban: termőföld) közös tulajdonának megszüntetése közigazgatási eljárásban

6.       Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges-e – és ha igen, mely esetekben – hatósági jóváhagyás?

7.       Az ingatlanokat érintő végrehajtási eljárások

8.       Milyen eljárási eszközökkel érvényesíthető a birtokvédelem?

9.       Lakásszövetkezeti határozatok bíróság előtt

10.   Ingatlan birtokbaadására irányuló eljárások

11.   Közjegyző előtt indítható, ingatlanokkal kapcsolatos eljárások

12.   Ingatlanügyek a felszámolási eljárás során

13.   Mi a különbség a „földhivatali” határozatok bírósági „felülvizsgálata” és az ingatlan-nyilvántartási per között?

14.   Földhivatalok a kormányhivatalok tengerében

15.   Elővásárlási joggal kapcsolatos perek

16.   Ingatlan tárgyú előszerződésből eredő perek

17.   Mi a különbség a hagyatéki és az öröklési per között? Részletesen mutassa be!

18.   Sajátságos perek az építési jogban

19.   Társasház pere kivitelező ellen

20.   Közérdekű használati jogok alapításának jogi (eljárásjogi) eszközei

21.   Korlátozási kártalanítás

22.   Igazságügyi szakértők a közigazgatási perben és a megelőző eljárásban

23.   Ingatlan-adásvételi szerződés megtámadásával kapcsolatos perek

24.   Az ügyvédi ellenjegyzés, mint érvényességi feltétel az ingatlanjogban

25.   Jótállási perek az építési jogban

26.   Belföldi ingatlan öröklése külföldi által a hagyatéki eljárás tükrében

27.   A házassági vagyonjogi perek (keresetlevél, viszontkereset, vagyonmérleg, bizonyítási szükséghelyzet)

28.   Ideiglenes és teljes hatályú hagyatékátadó végzés. Hagyatéki végzés kiegészítése

29.   Törvényi beavatkozás ingatlanügyekben

30.   Melyek a leggyakoribb társasházi perek?

31.   Jogviták időben megosztott üdülőhasználati jogokkal kapcsolatban

 

Debrecen, 2022. március 5.

                                                                                                         

 

INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ

 

Záróvizsga tételsor

Polgári jog

 

 

1.       A polgári jog alapelvei.

2.       A dologi jog alapelvei.

3.       A szerződések jogának speciális alapelvei.

4.       Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei.

5.       A dolog fogalma, osztályozása, dologkapcsolatok.

6.       Az ingatlanok osztályozása a tulajdonjog alanya és az ingatlan rendeltetése szerint.

7.       A tulajdonjog fogalma, tartalma.

8.       Tulajdonvédelmi eszközök.

9.       A birtok fogalma, fajtái.

10.   Birtokvédelmi eszközök.

11.   Ingatlan tulajdonjogának eredeti szerzésmódjai.

12.   Az ingatlanok tulajdonjogának származékos szerzésmódjai.

13.   A tulajdonjog magánjogi és közjogi korlátai.

14.   Idegen dologbeli jogok, haszonélvezet, használat, telki szolgalom.

15.   A közös tulajdon keletkezése, belső és külső jogviszonyok.

16.   A közös tulajdon megszűnése.

17.   Társasháztulajdon.

18.   Az ingatlan-jelzálogjog keletkezése, szabályai.

19.   Az ingatlan-jelzálogjog érvényesítése, az önálló zálogjog.

20.   Biztosítéki konstrukciók ingatlanra.

21.   Ingatlan adásvételi szerződés, speciális adásvételi szerződések.

22.   A termőföld tulajdonjogának megszerzése.

23.   Csereszerződés, ajándékozás.

24.   Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés.

25.   Lízingszerződés.

26.   Haszonbérlet, mezőgazdasági haszonbérlet.

 

 

Debrecen, 2022. március 5.

 

 

INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ

 

Záróvizsga tételsor

Ingatlannyilvántartás és Földhivatali Eljárások tárgykörben

 

 

1. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás fogalma.

2. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés hatálya, tipusai

3. A kérelemhez kötöttség tartalma, jelentősége az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

4. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei

5. A rangsor elve, jelentősége

6. Az okirati elv tartalma, jelentősége

7. A tulajdoni lap részei, tartalma. Társasház nyilvántartása

8. A tulajdoni lap adattartalma

9. Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető tények

10. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok

11. Bejegyzés alapjául szolgáló okiratok alaki kellékei

12. Bejegyzés alapjául szolgáló okiratok tartalmi kellékei

13. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban bejegyzés alapjául szolgáló okiratok

14. Az ingatlan fogalma, fajtái

15. Hiánypótlás ingatlan-nyilvántartási eljárásban

16. Határidők az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

17. A függőben tartás jogintézménye, jelentősége

18. Tulajdonjog fenntartással történő eladás tény feljegyzés feltételei, jelentősége

19. A széljegyzés és annak jelentősége

20. Az ingatlanügyi hatóság döntései

21. Külföldön készült okirat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

22. Az ingatlanügyi hatóság döntésének kézbesítése

23. Kijavítás, kiegészítés, módosítás, visszavonás és helyesbítés ingatlan-nyilvántartási eljárásban

24. Bírósági jogorvoslat az ingatlanügyi hatóság döntése ellen

25. Igazgatási szolgáltatási díjak az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

26. Adatszolgáltatás

27. Az okiratok érvénytelenségének és hatálytalanságának vizsgálata az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

 

 

Debrecen, 2022. március 5.