FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKJOGÁSZ 

szakirányú továbbképzési szak, LLM képzés

2021/2022-es tanév tavaszi szemeszter (2. félév)

 

Az előadásokat személyes jelenlét mellett vagy online vagy hibrid formában tartjuk (részletek az órarendben).

Az oktatás helyszíne: Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar épülete, A/10. (4028 Debrecen, Kassai út 26.)

Az online is közvetített órák elérése: https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m9e834b9abd5bdf6fabf44be5f747fa6e

 

Időpont

Téma

Oktató

Terem

2022. február 12. szombat

13:00-17:00

Hírközlési szolgáltatások joga

Dr. Barta Attila

Online

2022. március 5. szombat

9:00-13:00

Hírközlési szolgáltatások joga

Dr. Barta Attila

A/10.

személyes jelenléti óra

élő online közvetítéssel

2022. március 18. péntek

15:00-17:00

Szakdolgozat konzultáció és záróvizsga felkészítő

Dr. Hajnal Zsolt

Online

2022. április 9. szombat

9:00-17:00

(közben egy fél órás ebédszünet)

Pénzügyi fogyasztóvédelem

Dr. Bordás Péter

Dr. Csűrös Gabriella

A/10.

személyes jelenléti óra

élő online közvetítéssel

2022. április 23. szombat

9:00-17:00

(közben egy fél órás ebédszünet)

Termékbiztonság és piacfelügyelet

Dr. Széles Sándor

Dr. Hajnal Zsolt

A/10.

személyes jelenléti óra

élő online közvetítéssel

2022. április 30. szombat

9:00-17:00

(közben egy fél órás ebédszünet)

Közüzemi szerződések

Dr. Nemeshegyi Benjámin

A/10.

személyes jelenléti óra

élő online közvetítéssel

2022. május 7. szombat

9:00-17:00

(közben egy fél órás ebédszünet)

Üzleti kommunikáció joga

Dr. Zavodnyik József

Online

 Záróvizsga tételek

2021/2022.

Fogyasztóvédelmi szakjogász képzés

 

1.       A fogyasztót megillető elállási/felmondási jog a távollévők között kötött szerződések körében

2.       A timesharing szerződések körében a fogyasztót megillető speciális jogok, a vállalkozást terhelő kötelezettségek

3.       Az elektronikus úton kötött szerződések sajátosságai

4.       A hazai fogyasztói alternatív vitarendezési eljárás sajátosságai

5.       A fogyasztó megítélése a hazai szabályozásban és joggyakorlatban

6.       Az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikájának alapvető szabályai

7.       A termékbiztonság az Európai Unióban

8.       Az üzleti kommunikáció szabályozási keretei

9.       A fogyasztó és a vállalkozás fogalma a polgári perrendtartásban

10.   Fogyasztóvédelmi célú illetékességi okok a polgári perrendtartásban

11.   A kollektív igényérvényesítés előnyei és hátrányai

12.   A közérdekű és a társult perek összehasonlítása

13.   A Brüsszel Ia. rendelet a "gyengébb" felet védő joghatósági rendelkezései 

14.   Állami jelenlét a fogyasztóvédelemben, magyar és nemzetközi modellek

15.   A fogyasztóvédelmi intézményrendszer keretei, általános és különös szervek

16.   A központi szervek szerepe a fogyasztóvédelemben (Kormány, miniszterek)

17.   Területi és helyi államigazgatási szervek a fogyasztóvédelemben

18.   Helyi önkormányzatok és civil szervezetek a fogyasztóvédelmi szervezetrendszerben