Kurzuskód(ok): SPERSZL-ADOELLMO-1, SPESSZL-ADOELLMO-1
Kurzuskód(ok): SPERSZL-ADOTAN_2-1, SPESSZL-ADOTAN_2-1
Kurzuskód(ok): GT_FPSNS014-17, GT_FPSLS014-17, MPSZBAL-ADOZISME-1, SPSZBAL-ADOZISM_-1
Kurzuskód(ok): SPSZBAL-AGAZCONT-1, SZFLSKPCO29, SZFLSKPM0061S-CO
Kurzuskód(ok): GT_FPSNS601-17, GT_FPSLS601-17
Kurzuskód(ok): GT_AKMNS017-17, GT_FKMNS032-17, SKLAFKN-VALLGAZD-1
Kurzuskód(ok): GT_AKMLS017-17, GT_FKMLS032-17, GT_FTVLS032-17, SKEMBAL-VALLGAZD-1, SPSZBAL-VALLGAZD-1, GT_FTVNS032-17
Kurzuskód(ok): SPERSZL-EUPENUGY-1, SPESSZL-EUPENUGY-1
Kurzuskód(ok): MPSZBAL-EVESBESZ-1, SPSZBAL-EVESBESZ-1, SZFLSKPM0181A, SZFLSKP013A
Kurzuskód(ok): MPSZBAL-KONTROLL-1, SPSZBAL-CONTROLL-1
Kurzuskód(ok): GT_ASZVLS011-17, GT_MSZVLS002-17
Kurzuskód(ok): GT_AGMLS011-17, GT_AKMLS016-17, GT_ANGLS011-17, GT_APSLS014-17, SZFLSKP001A, GT_AKMNS016-17, GT_ATVNS015-17
Kurzuskód(ok): GT_FPSNS501-17 GT_FPSLS501-17
Kurzuskód(ok): GT_FPSNS502-17, GT_FPSLS502-17
Kurzuskód(ok): GT_FKMLS020-17, GT_FTVLS023-17, GT_ANGLS009-17
Kurzuskód(ok): SPERSZL-PENZTERV-1, SPESSZL-PENZTERV-1

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkednek a különböző megtakarítási lehetőségekkel, a kapcsolódó állami ösztönző rendszerrel és különböző megoldási lehetőségekkel. Legyenek képesek befektetési, biztosítási illetve nyugdíj-előtakarékossági és lakásvásárlási tervet készíteni, továbbá valamely pénzügyi szolgáltató intézmény képviseletében személyes pénzügyi tanácsot adni az ügyfeleknek. Cél, hogy a hallgatók képesek legyenek a hosszú távú pénzügyi terveik hatékony kialakítására és képesek legyenek a saját, illetve az ügyfelek célrendszere alapján a különböző alternatív lehetőségek közül optimális pénzügyi döntést hozni a háztartás mindenkori anyagi lehetőségeinek megfelelően és lehetőség szerint képesek legyenek optimálisan, hatékonyan (időben) reagálni a mindenkori (adó) törvényi változásokra. Célunk, hogy a hallgatók megismerjék a háztartásokat jellemző különböző életciklusokat, azok pénzügyi szükségleteit és képesek legyenek megtervezni, hogyan tudják biztosítani azok pénzügyi fedezetét és képesek legyenek tanácsot adni leendő ügyfeleiknek is, ugyanakkor képessé váljanak vállalkozások pénzügyi terveinek összeállítására is.
Kurzuskód(ok): GT_AKMNS018-17, GT_FKMNS020-17, GT_FTVNS023-17, SKEMBAN-PENZUGY_-1, SKKEFKN-PENZUGY_-1, SKLAFKN-PENZUGY_-1, STUTFKN-PENZUGY_-1, GT_AKMLS018-17, SKEMBAL-PENZUGY_-1, SZFLSKPM0141A
Kurzuskód(ok): GT_FKMNS031-17, GT_FTVNS027-17, GT_FKMNS031-17, GT_FTVNS027-17

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a projektmenedzsment alapjait, módszertanát és a legfontosabb projekt menedzsment folyamatokat (kezdeményezés, tervezés, végrehajtás, követés és felügyelet, zárás). A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a pályázatok készítéséhez szükséges alapvető ismereteket.
Kurzuskód(ok): SKEMBAN-STATISZT1-1, STUVBAN-STATISZT1-1, SKEMBAL-STATISZT1-1, SPSZBAL-STATISZT1-1, SZFLSGE004A, SZFLSKPM0061A
Kurzuskód(ok): MPSZBAL-SZAMVIT2-1, SPSZBAL-SZAMVIT2-1, SZFLSKP047A, SZFLSKPM0151A

A tárgy a vállalkozás vagyonának értékelési kérdéseivel, az eszközöket és a forrásokat érintő legfontosabb változásokkal és ezek eredményre gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozik. Bemutatjuk a különböző vagyonformák értékelési szabályait, a beszámolóban való megjelenésüket. Bemutatásra kerül az analitikus nyilvántartások és a bizonylatolás rendszere, valamint az eszközökkel és a forrásokkal kapcsolatos változások főkönyvi könyvelése.
Kurzuskód(ok): GT_FPSNS023-17

A kurzus betekintést ad a vállalkozások könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeinek jellegébe, a beszámoló egyes részeinek, elsősorban a számviteli mérleg és az eredménykimutatás összeállításának folyamataiba, elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályozási rendszerében.

Kurzuskód(ok): GT_APSLS016-17, GT_FPSLS023-17, SZFLSKP046A, GT_AGMLS009-17, MPSZBAL-SZAMVIT1-1

A kurzus betekintést ad a vállalkozások könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeinek jellegébe, a beszámoló egyes részeinek, elsősorban a számviteli mérleg és az eredménykimutatás összeállításának folyamataiba, elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályozási rendszerében.

Kurzuskód(ok): GT_FPSNS017-17, SZFNSKPM0201A, SKEMBAN-SZERMAGA-1, GT_ANGLS006-17,GT_AGMLS006-17, GT_APSLS006-17, GT_FPSLS017-17, SKEMBAL-SZERMAGA-1
Kurzuskód(ok): MPSZBAL-UZLETTER-1, SPSZBAL-UZLETTER-1, SZFLSKP024A, SZFLSKPM0221A

A tantárgy célja, hogy a hallgatók váljanak képessé komplex üzleti terv készítésére - mind induló, mind működő vállalkozásra vonatkozóan - a gazdaság körülményeinek meghatározására, marketing stratégia kialakítására, piacszegmentálásra és pozícionálásra, valamint az erőforrásokkal történő gazdálkodás tervezésére. Részletesen feldolgozzák a vállalkozások működtetéséhez, finanszírozásához szükséges adatokat, információkat. A tantárgy felkészíti a hallgatókat a gazdasági döntések tervszerű megalapozására, valamint a tervek teljesítésének értékelésére. Az elemző és tervező készség fejlesztését szolgálja az üzleti tervek önálló elkészítése. Foglalkozunk a vállalkozások finanszírozásával, a forrásokkal, azok minősítésükkel, a pénzintézeti kapcsolattartással és kockázati tényezőkkel is. A tantárgy egy féléves, és gyakorlati jeggyel zárul.
Kurzuskód(ok): MPSZBAL-VALLERTK-1, SPSZBAL-VALLERTK-1
Kurzuskód(ok): GT_ATVNS016-17, GT_FTVNS032-17, STUTFKN-VALLGAZD-1

kurzuskód(ok): SZFLSKPM0061G-GY

Kurzuskód(ok): SPERSZL-VALLELLE-1, SPESSZL-VALLELLE-1
Kurzuskód(ok): MPSZBAL-VEZSZAMV-1, SPSZBAL-VEZSZAMV-1, SZFLSKPM0251A