Korábbi neve: Ágazati Gazdaságtan és Módszertani Intézet / Institute of Sectoral Economics and Methodology