EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen VentureCatapult Program”

Fejlesztés alatt

A munkavállalás stratégiái: feladatgyűjtemény gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók számára a sikeres németnyelvű munkavégzéshez

Az online kurzus elsősorban a (szak)gimnáziumi németoktatás kiegészítő anyagául szolgál. Olyan a kerettantervben megfogalmazottakhoz kapcsolódó és egyben azon túlmutató nyelvi ismeretek és kompetenciák fejlesztését tűzi ki célul, mely elengedhetetlen a közvetlenül a szakgimnáziumi
végzettség megszerzését követő munkába álláshoz olyan hazai vagy külföldi cégnél, melynél német nyelven (is) folyik a munka. A feladatok a munkakeresés, pályázatírás, önéletrajzírás és állásinterjú témáin/szituációin túl gyakoroltatják és megismertetik a diákokkal a munkahelyi kommunikációhoz, a smalltalkhoz, az üzleti/irodai telefonáláshoz, időpontegyeztetéshez, időpontlemondáshoz és az idegen nyelvű irodai munkavégzéshez szükséges szókincset és kompetenciákat.

A kurzus a németórán vett „Munka világa” témakört kívánja kiegészíteni további, gyakorlatiasabb ismeretekkel oly módon, hogy az e-learning tananyag révén csökkenjen az írásbeli feladatok órai javítására szánt idő, ezzel párhuzamosan a tanár javítással töltött munkája. Az ily módon nyert idő pedig a szóbeli gyakorlatokra fordítható, ahol a tanár jelenléte már természetesen elengedhetetlen. A kurzus megkönnyíti azon diákok munkához jutását, akik középfokú végzettségük és stabilabb nyelvtudásuk birtokában azonnal munkába szeretnének állni, s így az e-tananyag a társadalmi innovációhoz is hozzájárul.

A kurzus csoportlétszámtól függően a szóbeli gyakorlatok elvégzésével együtt körülbelül 10 tanórát ölel fel, ami – ha kiegészül a tanár által egyébként is betervezett „Munka világa”
témakörrel – heti 2-3 németóra mellett is egy bő hónapon át tartó intenzív foglalkozást tesz lehetővé az érintett témával.

Készítették: Krenák Kitti, Mikoly Zoltán

Felelős szerkesztő: Dr. Horváth Andrea

Készült 2019-ben a DE "Debrecen Venture Catapult Program" című (EFOP-3.6.1-16-2016-00022) projektjének keretében. Alprojektvezető: Dr. Csoba Judit. Koordinátor: Dr. Csűry István


A kurzus egyszerre két úton visz közelebb a mai világ megértéséhez, az abban való eligazodáshoz és az értő, innovatív cselekvés képességének fejlesztéséhez. Egyrészt - eredeti dokumentumok feldolgoztatása révén - segít (a felmérések szerint manapság igencsak komoly problémának:) a szövegek megértésének a fejlesztésében, másrészt pedig ezt a mai világunkhoz elvezető, azt formáló események kontextusában teszi, a történelem alaposabb megismerésének és jobb megértésének eszközével a ma emberének tudatos, társadalomépítő, vállalkozó szellemű cselekvéséhez adva fogódzókat.

Az interaktív szöveggyűjtemény és feladatbank a 20. századi egyetemes történelem tárgyköréből a tanár-továbbképzés számára is ajánlható, továbbá egyetemi hallgatók és az egyetemi tanulmányokra készülő középiskolai diákok számára is hasznosítható. Előnye, hogy a történeti források, szövegek feldolgozása multimédiás és interaktív környezetben (képek, térképek, rövid dokumentumfilmek, linkek, feladatok segítségével) történik, ami elősegíti a komplex látásmód kialakulását, a szélesebb összefüggések megismerését.

Az üzleti szolgáltatói csomag célcsoportjai elsősorban olyan egyetemisták, munkavállalók vagy felnőttképzésben résztvevők, akiknek a német nyelvtudása már legalább B2-es szinten van. A kurzus 12 témán keresztül ismerteti a német nyelvű elektronikus formában történő üzleti levelezéssel kapcsolatos tudnivalókat, ill. különböző feladatokon keresztül gyakoroltatja azokat. Az egyes tematikákat az alábbi módon osztottuk fel: 1. Az üzleti levelezés általános szabályai 2. Témaspecifikus elméleti áttekintés 3. Mintalevél 4. Témaspecifikus szófordulatok, kifejezések gyakorlása + nyelvtan 5. Ismétlés 6. Házi feladat

A 12 téma a következő: 1. Werbebriefe; 2. Anfrage, Angebot; 3. Auftrag / Bestellung; 4. Auftragsbestätigung Ablehnung von Bestellung; 5. Widerruf, Absagen; 6. Lieferung, Versandanzeige, Empfangsbestätigung; 7. Rechnung, Zahlungsanzeige, Zahlungsavise; 8. Lieferverzögerung: Mahnung, Antwort auf eine Mahnung; 9. Reklamation, Antwort auf eine Reklamation; 10. Bitten, Abmahnung, Entschuldigungen, Kündigung; 11. Einladung, Dankschreiben, Termine; 12. Automatische Abwesenheitsnotiz, Genesungswünsche, Glückwünsche

A kurzus előnye, hogy benne összhangban vannak az elméleti, ill. gyakorlati tudnivalók. A tananyag fejlesztésében aktívan részt vettek a Debreceni BSC Kerekasztal tagjai is, akiknek köszönhetően a kurzus elvégzése egy aktuális, a munkavilág német nyelvű üzleti levelezésére vonatkozó valóban hasznos tudást biztosít. A kurzus időtartama 12x1.5 óra, de témától függően lehet az oktató, ill. munkaadó igényeire is szabni.

Készítették: Dr. Grunda Marcell, Halász Katinka

Felelős szerkesztő: Dr. Grunda Marcell

Készült 2019-ben, a DE „Debrecen Venture Catapult Program" című (EFOP-3.6.1-16-2016-00022) projektjének keretében, a BTK Fejlesztő Műhelyében. Alprojektvezető: Dr, Csoba Judit. Koordinátor: Dr. Csűry István.

A kurzus egy workshophoz kapcsolódik, és a legkülönbözőbb területekről érkező tudományos kutatással foglalkozókat arra ösztönzi, hogy munkájukban és projektjeikben az ökológiai válsághoz kapcsolódó kérdések feltevésére törekedjenek, illetve alkalmazott kutatás esetén a termékek zöldítését érvényes business case-ként tudják közvetíteni a gazdaság szereplői felé.

Fontos cél, hogy a résztvevők a kurzust áttanulmányozva a fenntarthatóságot a tudományos és vállalati világon belül is alkalmazandó, horizontális prioritásként lássák, s magukra úgy tekintsenek, mint olyan emberekre, akik ezt a szemléletet bármely szektorban érvényesíteni tudják.

A tananyag az üzleti modell vászon elnevezésű cégelemzési módszert hasznosítja. Globális példák mellett debreceni kis-, közép- és nagyvállalatok jó gyakorlatait mutatja be. A feldolgozott esetek vállalkozók és munkavállalók tényleges élethelyzetei, melyekben találékonyság, kezdeményező erő és gyakorlati bölcsesség, vagyis innovatív gondolkodás érvényesült.

Hogyan újul meg egy szervezet? Hogyan találja meg benne a helyét a feladatvégző személy a cég fejlődése során? Hogyan alkalmazkodik újra és újra a megváltozó helyzetekhez a munkavégző és a döntéshozó?

A megújulni tudás képessége gyakorlással fejleszthető. Ezt segítik a tananyag példái, tanácsai a tudásmegosztás, a munkaszervezés és a kommunikációmenedzsment területén.


Készítették: Dr. Oláh Szabolcs, Dr. Sebestyén Attila

Felelős szerkesztő: Dr. Oláh Szabolcs, Dr. Sebestyén Attila

Készült 2019-ben a DE "Debrecen Venture Catapult Program" című (EFOP-3.6.1-16-2016-00022) projektjének keretében. Alprojektvezető: Dr. Csoba Judit. Koordinátor: Dr. Csűry István

Az interaktív kurzus célja, hogy a vitamódszer bemutatásával, alapjainak ismertetésével és gyakorlati útmutatókkal hozzájáruljon a vitázás népszerűsítéséhez és a középiskolai tanárok ilyen irányú felkészítéséhez, jelentős segítséget nyújtva így a 2018-ban bemutatott Nemzeti alaptanterv tervezetében lefektetett számos kompetencia és készség motiváló és élvezetes kontextusban történő fejlesztéséhez.

A kurzus olyan ismeretekkel vértezi fel a felhasználót, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a vitázást mindennapi gyakorlatában alkalmazni tudja, akár egy-egy órába integrálva, akár hosszabb távon működtetett programok keretében. Segítségével lépésről lépésre sajátíthatjuk el a vitázás oktatásának fortélyait. A bemutatott módszerek és eszközök számos órára és kontextusra adaptálhatók. A kurzus elvégzése során mindenki a saját szükségleteihez igazíthatja a tananyagban foglaltakat: felhasználhatja egy-egy órán konkrét témák feldolgozásához, tanórán kívüli foglalkozások szervezéséhez, de akár vitaversenyre is készíthet fel csapatokat vagy akár saját (házi) vitaversenyt is szervezhet.

A Vita és innováció elsősorban olyan tanároknak és tanárképzésben részt vevő hallgatóknak készült, akik még kevesebb információval rendelkeznek a vitázás alkalmazása kapcsán, de a módszert már aktívan használók is új tudásanyaghoz és eszközökhöz juthatnak. Ugyanakkor a vállalati vagy közszférában dolgozó szakemberek, vezetők is profitálhatnak a kurzusból, hiszen az innovációközpontú gondolkozás, a hatékony, ám tiszteletteljes kommunikáció, vagy a helyes érvelés olyan készségek, amelyek számos területen felhasználhatók.

Készítették: Dr. Venkovits Balázs, Lénárt-Muszka Zsuzsanna

Felelős szerkesztő: Dr. Venkovits Balázs

Készült 2019-ben, a DE „Debrecen Venture Catapult Program” című (EFOP-3.6.1-16-2016-00022) projektjének keretében, a BTK Fejlesztő Műhelyében. Alprojektvezető: Dr. Csoba Judit. Koordinátor: Dr. Csűry István.