Tájékoztató a távoktatási lehetőségekről

Tájékoztató a távoktatési lehetőségekről

Milyen lehetőségeket ajánlunk a távoktatás megvalósítására?

Módszerek, technikák, e-learning eszközök

 

Tisztelt Oktató!

Ez az oldal folyamatosan frissül.

Az utolsó módosítás dátumát és időpontját az oldal alján találja.

Ezen a tájékoztató oldalon keresztül biztosítunk információkat a távoktatás technikai és módszertani lehetőségeiről a Debreceni Egyetemen. Javaslatokat teszünk eszközökre, módszerekre, alkalmazások használatára. Az egyes javasolt eszközök használatát bemutató leírásokra ezen az oldalon helyezünk el hivatkozásokat. Olvassa el az ajánlásokat és leírásokat és gondolja át, hogy ezek közül melyek segítségével hogyan fogja tudni megvalósítani az oktatást a saját kurzusaiban a jelenlegi helyzetben.

A rendszerről röviden

A Debreceni Egyetem e-learning rendszerei évek óta megbízhatóan segítik az oktatást, jelenleg a rendszerekben több mint 5.500 kurzust, közel 40.000 oktatási segédanyagot és több százezer tesztkérdést használnak aktívan az egyetemi polgárok.

Az egyetemi e-learning rendszerekbe az egyetemi azonosítója (EduID/Neptun/LDAP azonosító) használatával tud belépni.

Az egyetemen több e-learning rendszer működik, a jelenlegi helyzetben a következő rendszerek használata kerül fókuszba:

 1. Központi e-learning portál: https://elearning.unideb.hu
 2. Az egészségtudományi, orvostudományi képzésekhez kapcsolódó e-learning portál (ÁOK, FOK, GyTK, NK): https://elearning.med.unideb.hu
 3. A Nyíregyházi Egészségügyi Kar e-learning kurzusai: https://elearning.foh.unideb.hu

Az e-learning kurzusokról

Az e-learning kurzusok szervezeti egységek szerint rendezve találhatóak meg az online portálokon. A Debreceni Egyetem e-learning rendszere a Neptun tanulmányi rendszerben tárolt adatok alapján íratja be a hallgatókat a megfelelő kurzusokba, így a hallgatók a rendszerbe történő belépés után csak a számukra releváns kurzusokat érik el.

Hogyan kérheti Ön e-learning kurzus létrehozását a portálokon?

Ehhez a következő adatokat kell megadnia a mellékelt táblázatban – és elküldenie az Ön szervezetének elearning koordinátora, illetve lokális adminisztrátora számára.

LETÖLTHETŐ TÁBLÁZAT

Fontos

Ha még nem használta az egyetemi e-learning rendszert, kérjük, lépjen be a rendszerbe az egyetemi azonosítója (EduID/Neptun/LDAP azonosító) használatával. Fontos, hogy a táblázatban szereplő minden személy tegye meg ugyanezt. Kérjük, hívja fel erre figyelmüket. Amíg nem lépnek be az adott rendszerbe legalább egyszer, addig semmilyen szolgáltatáshoz nem tudjuk hozzárendelni Önöket! Értelemszerűen, abba az e-learning rendszerbe lépjenek be, amelyet használni fognak.

A táblázatban kért adatok:

 • Tárgy hivatalos Neptun megnevezése;
 • Neptun tárgykód/tárgykódok (ha van);
 • Oktató(k) neve(i) akiket oktatói szerepkörben kell a kurzushoz rendelni valamint Neptun kódja(i)
 • Az intézet/tanszék neve - ahol a kurzust létre kell hozni (illetve ezen kurzuskategória azonosítója)

Hogyan tudja beíratni a hallgatókat az e-learning kurzusba?

Fontos

A hallgatókat Ön is be tudja íratni abba az e-learning kurzusba, ahol Ön oktatói szerepkörrel rendelkezik.

A legfontosabb beíratási módszerek:

 • Neptunos beíratás: Ez az elsődleges beíratási módszer.
  A Neptunos beíratási módszer használatával Ön ki tudja választani, hogy mely Neptunban meghírdetett kurzusának Neptunban regisztrált hallgatóit szeretné beíratni az e-learning kurzusba. Egy e-learning kurzusba több Neptun kurzus hallgatóit is beírathatja. Ha viszont egy Neptun tárgy alatt több csoport/szeminárium/gyakorlat van meghírdetve, amelyeket külön e-learning kurzusokban szeretne kezelni (például, mert több oktató oktatja a csoportokat), akkor használja a csoportos, vagy a kézi beíratást.  A Neptunos beíratás bekapcsolása után a hallgatók nem azonnal jelennek meg a kurzusban, hanem fokozatosan, a portálra történő belépésük után. 
 • Kézi beíratás: akkor használjuk, ha csak néhány hallgatót kell a kurzusba felvenni.
 • Csoportos beíratás: akkor használjuk, ha olyan szemináriumok, gyakorlatok hallgatóit szeretnénk beíratni, amelyek egy tárgyként vannak meghirdetve a Neptunban, és mi csak egy-egy csoportot oktatunk. Ha csoportos beíratást használ, kapcsolja ki a Neptun beíratásnál az Automatikus leíratkoztatás funkciót!

Beíratási módszerek leírása.

Amennyiben véletlenül olyan hallgatót is beíratott a kurzusába, aki valójában nem a kurzus hallgatója, kérjük, arra ügyeljen, hogy a hallgató kiíratásakor önmagát ne írassa ki a kurzusból. Ha ez véletlenül mégis megtörténik, a lokális adminisztrátor tudja Önt újra a kurzushoz rendelni. Amíg ez meg nem történik, Ön nem fogja látni ezt a kurzusát.

Hogyan tud tananyagot megosztani a hallgatókkal?

Abban az e-learning kurzusban, ahol Ön oktatói szerepkörrel rendelkezik, a tananyagokat sokféle módon és sokféle formátumban osztatja meg a hallgatóival.

 • Állományok (PDF. PPTX, stb.) közzétételével;
 • Moodle Könyv;
 • Oldal.
Állományok feltöltése

A tartalmakat legkönnyebben és leggyorsabban állományok, fájlok formájában adhatja közre. Az egyetemi e-learnning rendszerek gyakorlatilag bármilyen állománytípust képesek befogadni. Részletes információt a tartalom-megosztásról a következő leírásban talál (EduID belépés után).

Leírás: Állományok feltöltése

Milyen állományokat célszerű közzétenni?

A tartalmakat többnyire Office alkalmazásokban készítjük – Word-ben vagy Power Pointban, néha használunk Excelt. Jó tanács: a szerkeszthető formátumot csak akkor adjuk közre, ha a diákoknak dolgozni kell vele. Ha nem szeretnénk, hogy a hallgatók között véletlenül, vagy szándékosan módosított változatok keringjenek, mentse dokumentumát vagy bemutatóját PDF formátumba.

Jelen körülmények között olyan módszereket kell keresnünk a tartalmak közzétételére, amelyeket gyorsan – a legkevesebb időráfordítással hozhatunk létre. Előadásainkat Power Point prezentációk támogatásával tartjuk. A bemutatók azonban minimális szöveget tartalmaznak, hiszen azt szóban mondjuk el. Hogyan lehet hatékonyabbá tenni az előadások diasorait?:

 • Készítsen hangalámondásos diasort! Leírás: (hamarosan) Microsoft Office súgó
 • Írja az elhangzó szöveget a diajegyzetbe és tegye közzé így! Leírás: (hamarosan)
Moodle Könyv

Az e-learning alkalmazásának egyik lényeges jellemzője, hogy teljes körű ellenőrzést valósítunk meg a kurzusokban. Tudni akarjuk, hogy ki, mikor, hogyan dolgozza fel az általunk adott tananyagot. Kontrolláljuk a tanulási folyamatot, hogy elébe mehessünk az esetleges problémáknak és a lemorzsolódásnak. Nos, ha állományokat teszünk közzé, ez a feltétel nem teljesül, mert az állományok, így a tananyag kikerül a rendszerből. Viszont ha az e-learning keretrendszer szerzői eszközeit használjuk, akkor a kontroll teljesül. Egy ilyen eszköz a könyv. Írhatjuk a könyvbe közvetlenül a tananyagot, vagy korábban készült Word dokumentumokból átmásolhatjuk fejezetenként. Illetve ha eleget teszünk a formázási előfeltételeknek, akkor néhány kattintással az egész word dokumentumot importálhatjuk könyvként.

Leírás: Könyv készítése (hamarosan elérhető)

Oldal létrehozása

Az oldalt rövidebb tananyagrészek közzétételére vagy a tanulást segítő leírások, utasítások közzétételére használjuk.

Leírás: Oldal létrehozása

Hogyan tudja saját előadásait rögzíteni és megosztani a hallgatókkal?

Saját előadásait rögzítheti saját webkamerájával, vagy laptopjával is. 

Az előadások megosztásához jól alkalmazható az előadások stúdióban történő rögzítése. A stúdióban csak az oktató és a felvételt készítő van jelen. Az oktató elmondja előadását, amely során alkalmazhatók különböző tanulást segítő eszközök (ppt sorok, képi illusztrációk, tábla, stb.). Az előadások stúdióban történő felvétele gyors, hatékony, egyszerű módszer az oktatók számára.

Előadásait felvesszük a Multimédia és E-Learning Technikai Központ stúdiójában (I. villa, Egyetem téri Campus, multimédia labor), a leforgatott anyag pedig feltölthető az e-learning portálra az adott kurzus tananyagelemeként.

Előadás felvételével kapcsolatban a következő e-mail címen tud egyeztetni kollégáinkkal, vagy kérdezni: multimedia@metk.unideb.hu

Fórumok és webináriumok

Az online kapcsolattartás eszközei közül ajánljuk a fórumok használatát. A fórumokban az oktató és a hallgatók hozzászólásokban kommunikál egymással. A fórum előnye, hogy nem szükséges időben egyszerre jelen lenniük a résztvevőknek ahhoz, hogy adott témát megvitassanak. Kiválóan alkalmas hallgatói kérdések megválaszolására.

Az online kapcsolattartás egyik hatékony eszköze a videókonferencia vagy webinárium típusú csoportos online oktatások, előadások, megbeszélések használata. Ezek az eszközök biztosítják a résztvevők közötti hang- és videó kapcsolat, és lehetővé teszik prezentációk, illetve tetszöleges oktatói alkalmazás képének megosztására 

Többféle megoldást is kínálunk a csoportos online oktatások megvalósítására az e-learning rendszerekbe integrálva: 

 • Webinárium (BBB) - A BigBlueButton nevű eszköz (egyszerű felület, kisebb létszámú webináriumokhoz ajánljuk)
 • Webinárium (Webex) - A Cisco Webex nevű professzionális megoldása, amelyet 3 hónapig ingyenesen használhatunk

Leírás:

Hogyan tud feladatmegoldásokat bekérni a hallgatóktól (akár határidőre)?

A feladat tevékenység használatával feladatok megoldásait kérhetjük be a kurzus hallgatóitól. A feladathoz határidőt is rendelhetünk, amely leteltével nem fogad a rendszer újabb beküldést.

Az oktató visszajelzést és értékelést is tud adni a rendszeren belül a hallgató számára, amelyet beállítás szerint csak az érintettek, vagy minden résztvevő láthat. A következő feladatbeviteli módok közül választhat az oktató: online szöveg, fájlfeltöltés, vagy mindkettő használata.

Leírás: Feladatok készítése

Tesztek online számonkérésre és az önellenőrző tesztek

Az e-learning rendszer teszt modulja nagyszámú lehetőséget és eszközt biztosít a számonkérésre és önellenőrző tesztek, gyakorlótesztek összeállítására is. Létrehozhatunk teszteket különböző kérdéstípusokkal, véletlenszerűen előállított teszteket kérdéscsoportokból, engedélyezhetjük a hallgatóknak a teszt többszöri elvégzését, a rendszer pedig naplózza és osztályozza mindezeket.

Összeállíthatunk a hallgatók számára önellenőrző teszteket (gyakorlóteszteket), amelyekkel önállóan ellenőrizheti a hallgató, hogy milyen mértékben sikerült elsajátítania az adott tananyagegységet. Az önellenőrző tesztek alkalmazása a tapasztalatok szerint nagyon hatékony eszköz az online tanulási folyamatok támogatásában. Emellett, azért is ajánljuk az alkalmazásukat, mert nagyon népszerűek a hallgatók körében. Lehetőség szerint minden tananyagegységhez érdemes önellenőrző tesztet biztosítani.

Tesztek létrehozása

Teszteket kérdések nélkül nem tudunk létrehozni, összeállítani, hiszen a teszt a teszthez rendelt kérdésekből áll, amelyek általunk meghatározott szabályok szerint működnek. A kurzusban tetszőleges számú tesztet hozhatunk létre és sokféle működési beállítás közül választhatunk – egyik ilyen választási lehetőségünk, hogy önellenőrző tesztként tetszőleges számú próbálkozást engedélyezünk-e a hallgató számára az adott teszt kitöltésekor, vagy számonkérő tesztként csak egyszer, esetleg kétszer töltheti ki azt. A teszt modulban tudjuk beállítani, hogy adott teszt mely kérdéseket tartalmazza és milyen kitöltési és értékelési szabályok szerint legyen elérhető a hallgatók számára.

Leírás:

Kérdések és a kérdésbank

A tesztek létrehozásához, összeállításához tehát kérdésekre van szükségünk. A kérdések a kérdésbankban tárolódnak. Alapbeállításban minden kurzushoz tartozik egy kérdésbank, amelyet csak az adott kurzus oktatói látnak és kezelnek. A kérdésbankon belül mappákba rendezhetjük a kérdéseket, a mapparendszer pedig az oktató igényei szerint alakítható ki. A mappák az úgynevezett kérdéskategóriák. A kérdés modulban hozhatunk létre kérdéseket, illetve dönthetünk arról, hogy a kérdésbankon belül, melyik mappánkba helyezzük el azokat.

Leírás: Kérdések és kérdéskategóriák létrehozása   

A teszt modulban az adott teszt létrehozásakor válogathatunk a kérdésbankban tárolt kérdéseinkből. Egy-egy kérdést több tesztben is felhasználhatunk.

Kérdéstípusok
 • Igaz-hamis kérdés: annak eldöntése szükséges, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.
 • Feleletválasztós kérdés - egyszeres választású: több válaszlehetőség közül egy helyes válasz kiválasztása szükséges.
 • Feleletválasztós kérdés - többszörös választású: több válaszlehetőség közül több helyes válasz kiválasztása szükséges.
 • Párosító kérdés: a válaszok párokba rendezése szükséges, minimum három pártól alkalmazható.
 • Kiegészítendő kérdés (rövid szöveges válasz): egy konkrét szó, kifejezés, esetleg évszám megadása szükséges egy szövegmezőbe.
 • Számjegyes kérdés: a kiegészítendő kérdéshez hasonlóan működik, de mértékegységeket és tűréshatárt is beállíthatunk.
 • Esszé: hosszabb szöveges válaszok bekérésére alkalmas, és értelemszerűen kézi pontozást kíván.
 • Elhúzás szövegbe kérdés: a szövegből hiányzó szavak kitöltése a válaszlehetőségek odahúzásával történik.
 • Elhúzás képben: a válaszlehetőségek adott háttérkép megfelelő területére való ráhúzásával történik a válaszadás - jól alkalmazható vaktérképekkel, ábrákkal.

Leírás: Kérdéstípusok

Hogyan segítheti a hallgatókat az adott szakterület szakkifejezéseinek elsajátításában?

A Fogalomtár használata jól segíti a hallgatók online tanulási folyamatait, leginkább pedig az adott szakterület szakkifejezéseinek aktívan használatát. A Fogalomtár az adott kurzus fogalmait és azok definícióit tartalmazza. A fogalmak listája megjeleníthető szótárszerűen, betűrendben. A tananyag szövegében a fogalmak kiemelve is megjelenhetnek, ahol az adott fogalom definíciójához a hallgató azonnal hozzáférhet egy felugró ablakban.

A Fogalomtár működhet kollaboratív tevékenységként is, ahol a hallgatók is aktívan részt vesznek a fogalmak/szócikkek és meghatározásaik gyűjtésében, létrehozásában és szerkesztésében.  A definíciók közös formálása, azok megvitatása olyan aktív tevékenység, amely által a hallgatók egyre inkább alkalmazni fogják az új fogalmakat.

Leírás: Fogalomtár

Alternatív tananyagkészítő eszközök

A Moodle keretrendszere eszközrendszere sok esetben jelenthet megoldást a tananyagok előállítására, de sokszor külső eszközökre szorulunk. Számos olyan ingyenes / részben ingyenes / most (COVID-19 miatt) ingyenes és egyéb alkalmazás van, amelyet világszerte széles körben használnak a felsőoktatásban – oktatók, tanárok, cégek tananyagfejlesztői, amelyeket segítséget jelenthetnek. A „Moodle felhasználói kézikönyv oktatóknak” kurzusban vezetünk egy adatbázist, amelyben ilyen eszközöket jegyzünk be – rövid ismertetővel/ajánlással. Az adatbázist bárki szabadon bővítheti tapasztalatai alapján.

Tananyaggyártásban, oktatásban használható eszközök adatbázisa

Az oldal folyamatosan frissül.

Última modificación: Monday, 29 de August de 2022, 14:34