Felhasználói szerepek és jogosultságok rövid bemutatása

A Moodle-ban a személyhez rendelt jogosultságok többsége nem általános érvényű, hanem kurzushoz kötött, azaz csak egy-egy kurzusra vonatkozóan beszélhetünk róluk. Egy-egy szerephez számos meghatározott jogosultság tartozik.

Az Adminisztrátor és Kurzuskészítő szerepekhez kötődő jogosultságok globálisak.

A többi szerephez kötődő jogosultságok csak egy-egy adott kurzusra vonatkoztathatók. (Azaz ha egy kurzusban valaki Oktató vagy Hallgató, ez a szerep és a vele járó jogosultságok csak az adott kurzusra érvényesek.) 

A Moodle felhasználói szerepek alapvetően három fő csoportba sorolhatók:  
adminisztrátorok, különböző rendű és rangú oktatók, valamint hallgatók. 

(Az alábbi felsorolásban több elnevezés is látható egy-egy szerepre vonatkozóan, mert az elnevezések rendszerenként és kurzusonként is különbözhetnek.

Mivel a Moodle lehetővé teszi új szerep (jogosultsági kör) definiálását, ezeknél több is létezhet egy-egy Moodle-ön belül.)   

1. Adminisztrátor / Rendszergazda
A Moodle beállításaiért felelős. minden művelet elvégzéséhez van jogosultsága a rendszeren belül.

2. Kurzuskészítő 
A kurzuskészítő egy olyan jogosultságot jelent, amely lehetővé teszi kurzusok létrehozását és menedzselését, valamint kurzusokhoz való oktatók és tanulók hozzárendelését. 

Adminisztrátor rendelheti hozzá a jogosultságot személyekhez.

3. Oktató / Tanár

Az oktató menedzseli a saját kurzusait. Néhány kurzusbeállítást megváltoztathat a kurzuson belül.

Tananyagokat, tananyagelemeket tölthet fel, szabályozhatja a tananyag felhasználását, hozzáférhetőségét. 

Tevékenységeket hozhat létre a tanulók számára kurzuson belül, mint például online szöveg létrehozását, fájlfeltöltést, szótárkészítést, tesztkitöltést. Ezeket a tevékenységeket is szabályozhatja, időhöz kötheti. 

Értékelheti pontozással és szövegesen is a kurzushoz csatlakozott Hallgatókat.

Adminisztrátor rendelheti hozzá egy-egy kurzuson belül a szerepet a személy(ek)hez.

4. Nem szerkesztő tanár / Tutor 
A tanárok egy olyan jogosultsága, amely révén az adott kurzusban nem rendelkeznek szerkesztési joggal. 

Láthatják és értékelhetik a hallgatók tevékenységét, feltöltött feladataikat, továbbá jogosultak az adott kurzusban a hallgatók osztályzatainak megtekintésére. 

Az adott kurzus Oktató jogosultságú felhasználója rendelheti hozzá a szerepet személy(ek)hez. 

5. Hallgató / Tanuló
Hallgató az, aki hallgatói/tanulói tevékenységet folytat az adott kurzusban. 

Látja, letöltheti a tananyagokat, tananyagelemeket, elvégezheti az ütemezett tevékenységeket, részt vehet a pontozásos értékelésben, kommunikálhat a kurzus többi résztvevőjével.

Az adott kurzus Oktató jogosultságú felhasználója rendelheti hozzá a szerepet személy(ek)hez.
A Neptunból automatikusan átkerült hallgatók alapértelmezetten ezt a szerepet kapják.   

6. Vendég

Előfordulhat, hogy olyan személyeket kívánunk beengedi egy-egy kurzusba, akiket nem kívánunk regisztrálni a rendszerben, de szeretnénk, hogy az adott kurzusban láthassák a tananyagokat. Ez a Vendég jogosultság.

Eredményeképpen a belépőnek csak a tananyagok olvasására, letöltésére van jogosultságuk, tevékenység végzésére nem. Ezáltal az értékelési rendszerben sem vehetnek részt.  

Két módon határozhatja meg a kurzus Oktatója a vendégkénti belépés lehetőségét:

  • Korlátozottan: Jelszót ad meg az Oktató, és csak a jelszó beírása után van módja a látogatónak a kurzusba lépni.
  • Korlátozatlanul: Nincs jelszó megadva, tehát bárki beléphet a kurzusba és láthatja, letöltheti az adott kurzusban lévő anyagokat.
    (Nem javasolt a beállítása! Csak az illettékes fórum hozzájárulása esetén szabad beállítani.) 

 

Zuletzt geändert: Wednesday, 18. March 2020, 02:07