Tehetségazonosító és -gondozó módszerek bemutatása tevékenységbe ágyazva

EFOP-3.1.2-16-2016-00001

„A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében”